Wat doet een jeugdverpleegkundige bij CJG Albrandswaard?

Een gezonde en veilige kindertijd vergroot de kans op een harmonieus leven. De jeugdverpleegkundige van het CJG draagt graag bij aan een goede start. De jeugdverpleegkundige meet, weegt en vaccineert. Maar hij of zij hoort ook ontelbaar veel vragen. Van ‘Mijn baby huilt altijd. Hoe laat ik haar slapen?’ tot ‘Mijn zoon van 15 is zo stil. Hij zei pas dat hij depressief is. Wat moet ik doen?’
De jeugdverpleegkundige leeft mee, denkt mee en helpt mee. En zet daarbij zijn hele professionele netwerk in, van mentor tot maatschappelijk werker.
Ouders en hun kinderen. Kinderen en hun ouders. Is er iets mooiers om voor te werken?

Dit doet een jeugdverpleegkundige:

  • Hij onderzoekt kinderen en jongeren op sociaal-medische aspecten, preventief en op indicatie. Hij maakt een inschatting van de behoefte aan zorg, signaleert vroegtijdig of een gezin ondersteuning nodig heeft, geeft advies of verwijst door naar andere (zorg)organisaties en bewaakt daarna de continuïteit.
  • De jeugdverpleegkundige werkt vraaggericht en in dialoog met ouders, verzorgers, kinderen en jongeren en komt met een passend advies, waarmee de zelfredzaamheid wordt vergroot.
  • Hij coördineert de zorg aan gezinnen met meerdere problemen, zodat de hulpverlening effectief en efficiënt verloopt.
  • Hij werkt nauw samen met jeugdartsen, andere jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten en pedagogen, waar nodig ook met andere CJG-locaties en in het wijknetwerk. Ons werk is teamwerk.
  • Hij voert het Rijksvaccinatieprogramma uit.

Meer lezen of zelf aan de slag als jeugdverpleegkundige bij het CJG? Lees dan snel meer op www.cjgrijnmond.nl/werkenbij.