Wat doet een CJG-manager bij CJG Albrandswaard?

Het CJG is de plek in de buurt waar je terecht kunt voor advies en ondersteuning over opvoeden, opgroeien en gezondheid. CJG Rijnmond biedt preventieve jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarnaast maken wij ons  sterk om een integraal zorgaanbod in de wijken te kunnen aanbieden voor alle leeftijden. Daarbij werken we samen met professionals in de jeugdketen.

De CJG manager geeft integraal leiding aan de medewerkers werkzaam in de jeugdgezondheidszorg op de CJG locatie, zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, pedagogen en assistenten. Zij is verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve bedrijfsvoering en draagt bij aan de doorontwikkeling van de publieke zorg voor jeugd in de wijken. Zij is  actief in het professionele netwerk, onderhoudt contacten met de gebiedsorganisatie en is verantwoordelijk voor de beleidsadvisering- en uitvoering van de JGZ taken binnen deze gebieden.