Wat doet een jeugdarts bij CJG Albrandswaard?

Bij het CJG werken jeugdartsen, die evenveel van hun vak als van mensen houden. Die klaar willen staan voor de liefste én de lastigste kinderen. En die hun ouders willen helpen als ze onzeker zijn, 1000 en 1 vragen stellen en sommige van je adviezen misschien toch niet opvolgen. Niets is ze gecompliceerd als de mens. En niets is zo mooi als ons werk.

Dit doet een jeugdarts:

  • Tijdens de spreekuren onderzoekt de jeugdarts de groei, ontwikkeling en psychosociale ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 4 jaar en signaleert problemen in pedagogische vaardigheden van ouders en andere bedreigende factoren. Bij de leeftijdscategorie 4 tot 18 jaar ligt de nadruk van het werk op de sociaal-medische begeleiding van leerlingen in het basis-, voorgezet- en speciaal onderwijs. Het beoordelen van de situatie van kinderen en jongeren is zowel preventief als op indicatie.
  • De jeugdarts werkt vraaggericht en in dialoog en stemt het zorgaanbod af op de vraag van ouders, verzorgers, kinderen en jongeren. Hij of zij doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van het gezin en vergroot zo de zelfredzaamheid.
  • Op de CJG-locatie vervult de jeugdarts een spilfunctie in een multidisciplinair team van andere jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten en pedagogen. Hij coördineert behandel- en begeleidingsplannen en adviseert collega’s en betrokkenen over de uitvoering hiervan.
  • De jeugdarts draagt de verantwoordelijkheid voor (para)medische en GGZ-verwijzingen.
  • Hij ontwikkelt en onderhoudt een breed relatienetwerk met (para)medici, de GGZ, het onderwijs en de (jeugd)hulpverlening en je benut kansen voor samenwerking.
  • Hij voert het Rijksvaccinatieprogramma uit.

Meer lezen of de functie van jeugdarts of zelf bij het CJG komen werken als jeugdarts? Lees dan snel meer op www.cjgrijnmond.nl/werkenbij.